ขอบพระคุณรูปภาพจาก https://www.toyota.co.th/customerservice/promotion_monthly

ขอบพระคุณข้อมูลจาก www.toyota.co.th ที่ได้แบ่งปันความรู้นะครับ

รับรองความปลอดภัยด้วย กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์