ลูกค้าต้องทำด้วยตัวเองผ่าน APP  “TLT Simply” เท่านั้นโปรดทำตามขั้นตอนที่แนะนำ ขอความกรุณาสำหรับลูกค้าที่โทรและติดต่อเข้ามาหาแอดมินเป็นจำนวนมาก 100 กว่าสาย/ต่อวัน และใช้คำพูดไม่สุภาพซึ่งปองมิได้เกี่ยวข้องเลยโปรดเห็นใจและเข้าใจด้วยนะครับ ซึ่งแอดมินเพียงนำเสนอแบ่งปันข้อมูลเท่านั้นไม่ได้ สามารถลงทะเบียนให้ท่านได้เจ้าของรถเท่านั้นที่สามารถลงทะเบียนได้ครับ

ลงทะเบียนพักชำระหนี้รอบ 2 มาแล้วคลิกที่นี้

อัพเดทข้อมูลล่าสุด 18/มกราคม/2564

หลายๆท่านทักเข้ามาสอบถามแล้วใช้คำพูดที่ไม่สุภาพ

ปองเป็นเจ้าหน้าที่ฝายขายไม่มีข้อมูล สอบถามข้อมูลที่แจ้งไปนะครับ

ขอให้ทุกๆท่านผ่านช่วงนี้ไปให้ได้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ

รีไฟแนนซ์รถรถยนต์ลูกค้าเก่าโตโยต้าลีสซิ่ง รถยังผ่อนอยู่ก็รีไฟแนนซ์ได้ รับส่วนต่างเงินก้อนทันทีเซ็นไฟแนนซ์ฟรีถึงบ้าน ไม่มีค่าใช้จ่าย อนุมัติรับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน1วัน หรือขยายระยะเวลาผ่อนให้น้อยลง เอกสารไม่ยุ้งยากอนุมัติง่าย ติดล่าช้าปรึกษาได้ครับค้างชำระเป็นเวลาเท่าใด ลูกค้าเครดิตดีขับฟรีนะครับ ปองเข้าใจนะครับว่าทุกท่านกำลังลำบาก ทางปองเพียงนำแสดงตัวเลือกอื่นๆให้ท่านนะครับ มิได้เป็นการฉวยโอกาสแต่อย่างไรนะครับ ด้วยความเคารพ

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้นะครับ หรือ https://toyota74.com/สินเชื่อรีไฟแนนซ์

หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

เบอร์ Call Center 02-660-5555 นะครับ

หรือ www.tlt.co.th

ทาง SALE จะไม่มีข้อมูลตรงส่วนนี้

เพียงได้นำเนื้อหามาแบ่งปันนะครับ ขออภัยในความไม่สะดวกนะครับ

ขออภัยโครงการได้สิ้นสุดลงแล้ว ขอให้ทุกๆท่านผ่านช่วงนี้ไปให้ได้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ

จากการเริ่มต้นโครงการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตไวรัส COVID-19

ในกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว/โรงแรม/ขนส่ง และอาชีพอิสระ ซึ่งเป็นภาคธุรกิจแรกที่ได้รับผลกระทบ โดยมีผู้ยื่นเรื่องเข้ามาเป็นจํานวนมาก และทําให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ จึงพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

 1. การขยายโครงการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าในทุกๆ กลุ่มอาชีพ / ผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่ยังยืดเยื้อ ให้สามารถขอพักชําระหนี้ได้ไม่เกิน 90 วัน*
 2. บริษัทฯ ได้ปรับขั้นตอนให้ท่านลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่ง สามารถยื่นเรื่องเข้าร่วมโครงการผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้หลายช่องทางทั้งเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และไลน์ ของโตโยต้า ลีสซิ่ง เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของท่านในสถานการณ์ไวรัสโควิดนี้
  *เงื่อนไข :
 • สําหรับลูกค้าประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มาตรฐาน, สินเชื่อสบายดีและสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ที่ค้างชําระไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคําร้อง (กรณีค้างชําระเกิน 60 วัน ให้ชําระค่างวดให้เหลือยอดค้างไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 งวด)
 • สําหรับลูกค้าทุกกลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการ ที่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • การดําเนินการพักชําระหนี้นี้ไม่มีผลต่อข้อมูลเครดิตของท่าน (เครดิตบูโร)
 • บริษัทฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการพักชําระหนี้
 • สามารถยื่นเรื่องผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2563
  เอกสารการยื่นเรื่อง :
 1. กรอกแบบฟอร์มยื่นเรื่องเข้าร่วมโครงการ คลิก >> https://bit.ly/2QDDLRt
  (บริษัทฯ ขอแจ้งว่า หากเคยยื่นเรื่องเข้าร่วมโครงการแล้ว กรุณาอย่ายื่นเรื่องซ้ำ เพื่อการพิจารณาที่รวดเร็วแก่ท่าน)
 2. เมื่อบริษัทฯ พิจารณาข้อมูลของท่านแล้ว จะมี อีเมล / SMS แจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมพร้อมเอกสารสัญญาบันทึกแนบท้าย ส่งถึงท่านลูกค้าเพื่อเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ลงนามผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) รายละเอียดเอกสาร ดังนี้
  2.1 เอกสารสัญญาบันทึกแนบท้าย (Addendum)
  ท่านลูกค้าต้องดาวน์โหลดและปริ้นซ์เอกสารสัญญาบันทึกแนบท้ายที่เป็นไฟล์แนบมากับอีเมล พร้อมเซ็นต์ลงนามผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ลงนามในช่องพยาน
  2.2 สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เช่าซื้อ
  เซ็นต์รับรอง พร้อมเขียนกำกับ “เอกสารนี้สำหรับยื่นเรื่องพักชำระหนี้กับบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง”
  2.3 สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
  เซ็นต์รับรอง พร้อมเขียนกำกับ “เอกสารนี้สำหรับยื่นเรื่องพักชำระหนี้กับบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง”
  2.4 ใบเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล ของผู้เช่าซื้อ และ/หรือผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
  2.5 หนังสือรับรองบริษัทฯ พร้อมประทับตรา และเซ็นต์รับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีลูกค้านิติบุคคล)
  3. นําเอกสารข้างต้นทั้งหมดแนบส่งกลับมาที่ อีเมล [email protected]
  4. บริษัทฯ จะมี อีเมล / SMS ตอบกลับท่าน หลังจากได้รับและตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้ว ภายใน 5 วันทําการ
 3. กรุณารอรับ SMS แจ้งผลการ “อนุมัติ” จากทางบริษัทฯ
  บริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะพยายามให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกรายตามมาตรการของบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ
  ขอบพระคุณข้อมูลจาก www.tlt.co.th/news_detail/poZLNK1AMR

รับรองความปลอดภัยด้วย กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์