วิธีอบรมต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์
หลังจากที่กรมการขนส่งทางบ ได้เปิดให้ประชาชนสามารถ อบรมต่ออายุใบอนุญาตรถยนต์แบบออนไลน์ได้ เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันของ โควิด-19 ทำให้กรมการขนส่งทางบกได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคนี้ โดยวันนี้เราจะมาสอน วิธีอบรมต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์ โดยท่านสามารถอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้แล้ววันนี้เป็นต้นไปรายละเอียดมีดังนี้
วิธีอบรมต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์ ง่ายๆเข้าใจไม่ยาก
ขั้นตอนการขออบรมต่ออายุใบขับขี่รถยนยนต์ มีรายละเอียดดังนี้

วิธีต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์
เริ่มแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ dlt-elearning.com เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บให้ไปคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

วิธีต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์
เมื่อกดที่ปุ่ม ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม จะมีขั้นตอนการอบรมปรากฎมาโดยมุมด้านขวา ให้เราทำการเลื่อกลงมาด้านล่าง

วิธีต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์
เมื่อเราเลื่อนลงมาจากปรากฏช่อง กรอกรายละเอียดของท่านดังรูป เมื่อกรอกครบแล้ว ให้ไปคลิกที่ปุ่ม ขั้นตอนต่อไป

วิธีต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์
ขั้นตอนนี้จะเป็นการชมวิดีโอการอบรมประมาณ1ชั่วโมง พร้อมตอบแบบทดสอบ 3 ข้อในระหว่างชม รับชมวิดีโอจนกว่าจะจบ

วิธีต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์
เมื่อรับชมวิดีโอจนจบ ภาพจะปรากฏช่อง กรอกข้อมูล ดังรูป ให้ทำการคลิกปุ่ม กรอกข้อมูล

(หากไม่ปรากฏปุ่มกรอกข้อมูลให้ท่านลองกดรีเฟรชดู1ครั้ง)

วิธีต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์
จากรูปให้ท่าน กรอกข้อมูลของท่านอีกครั้งตามรูป จากนั้นกดปุ่ม เสร็จสิ้นการอบรม

(กรณีที่ท่านกรอกไม่ผ่านแสดงว่าท่านทำแบบทดสอบ 3 ข้อไม่ครบ)

วิธีต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์
เมื่อกดปุ่ม เสร็จสิ้นการอบรม แล้วท่านจะมาที่หน้าแรกอีกครั้ง ให้ท่านไปกดที่ปุ่ม ตรวจสอบสถานะการอบรมออนไลน์

วิธีต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์
จากนั้นให้ท่าน กรอกข้อมูลของท่านอีกครั้งตามรูป จากนั้นกดปุ่ม ตรวจสอบสถานะ

วิธีต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์
หลังจากกดปุ่ม ตรวจสอบสถานะ หากท่าน ผ่านการอบรม จะปรากฏรูปตามคตัวอย่างนี้ท่านสามารถนำข้อมูลนี้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ กรมขนส่ง ใกล้บ้านได้ทันที
อย่าลืมไปทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย
โดยผู้อบรมออนไลน์เมื่ออบรมผ่าน ท่านจะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายที่กรมขนส่งด้วย จากนั้นเมื่อท่านผ่านการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ทางกรมขนส่งจะทำการออกใบอนุญาตขับรถได้ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ผ่านการอบรม

ขอบพระคุณภาพและข้อมูลเนื้อหาจาก https://www.moneyguru.co.th/lifestyle/articles/วิธีอบรมต่อใบขับขี่รถแบบออนไลน์

ขอบพระคุณ www.moneyguru.co.th ที่ได้แบ่งปันความรู้นะครับ

รับรองความปลอดภัยด้วย กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์