วิธีลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉินออมสิน เพียง 5 ขั้นตอนง่ายๆ

วันนี้ (15 เม.ย.63) ธนาคารออมสิน ได้เปิดให้ลงทะเบียน และยื่นกู้สินเชื่อฉุกเฉินเป็นวันแรก โดยมีวงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ผ่อนชำระนาน 24 เดือน ปลอดชำระเงิน 6 เดือนแรก สำหรับ “โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน (สําหรับผู้มีอาชีพอิสระ)” และวงเงิน 50,000 บาท “โครงการสินเชื่อพิเศษ (สําหรับผู้มีรายได้ประจํา)” เพื่อเหลือช่วยผู้ได้รับผลกระทบ จากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
โดยคาดว่าจะมีประชาชนที่เดือดร้อนเข้าใช้บริการเงินกู้ที่ธนาคารราว 15 ล้านคน ซึ่งลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th

ขั้นตอนการลงทะเบียนแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผู้มีอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำ ดังนี้

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ (วงเงินสูงสุด 10,000 บาท)

1. เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียน ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

 • 2. คลิกคำว่า “ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า”
  3. จากนั้นจะขึ้นคำว่า เงินกู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลา 24 งวด (เริ่มชำระงวดแรกในเดือนที่ 7) แล้วคลิกคำว่า “หน้าถัดไป”
  4. กรอกข้อมูลส่วนตัว ดังต่อไปนี้
  – เลขที่บัตรประชาชน
  – ชื่อ ผู้ลงทะเบียน
  – นามสกุล ผู้ลงทะเบียน
  – เบอร์โทรศัพท์
  – E-mail (ถ้ามี)
  – อาชีพ
  – รายได้
  ผลกระทบ
  เลขที่บัญชีธนาคารออมสิน
  5. ผู้ลงทะเบียน ที่ได้รับการอนุมัติวงเงิน จะได้ SMS ติดต่อกลับภายใน 5 วัน แล้วรอเงินเข้าบัญชี
  สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ (วงเงินสูงสุด 50,000 บาท)
  1. เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียน ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th
  2. คลิกคำว่า “ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า”
  3. จากนั้นจะขึ้นคำว่า เงินกู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลา 36 งวด แล้วคลิกคำว่า “หน้าถัดไป”
  4. กรอกข้อมูลส่วนตัว ดังต่อไปนี้
  เลขที่บัตรประชาชน
  ชื่อ ผู้ลงทะเบียน
  นามสกุล ผู้ลงทะเบียน
  เบอร์โทรศัพท์
  E-mail (ถ้ามี)
  อาชีพ
  รายได้
  ผลกระทบ
  5. สาขาจะติดต่อกลับ เมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วน

หมายเหตุ* การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หากข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณาสินเชื่อ และถ้าไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 5 วัน ถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ขอบพระคุณ www.ethaiger.com ได้แบ่งปันความรู้นะครับ

ขอบพระคุณเนื้อหาจาก https://thethaiger.com/thai/news-th/thailand-th/วิธีลงทะเบียนเงินกู้ฉุ

ขอบพระคุณภาพจาก https://thethaiger.com/thai/news-th/thailand-th/วิธีลงทะเบียนเงินกู้ฉุ